POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA DATAKITU

My (DataKit Studio) si plne uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie, kontrolu a bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré môže zhromažďovať spoločnosť DataKit. Aktualizácia bola aktualizovaná podľa požiadaviek európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vstupom na našu webovú stránku (www.ios-data-recovery.com) alebo nákupom našich aplikácií pre stolné počítače (ďalej len „produkty“, „služby“) súhlasíte s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a popri akýchkoľvek iných dohodách, ktoré s vami môžeme mať.

1. Spracovanie dát implementované spoločnosťou Datakit

1.1 Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vašej návštevy našej webovej stránky a nákupu

Ako distribútor softvéru (sme pridruženými spoločnosťami na stránkach MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc), nezhromažďujeme finančné informácie o kúpe z akéhokoľvek dôvodu (vašu e-mailovú adresu zhromažďujeme iba vtedy, keď spontánne začnete so žiadosťou o softvér neskôr a svoju e-mailovú adresu). je s nami v bezpečí a neprístupný pre žiadnu tretiu stranu). Keď používateľ zakúpi produkt Datakit prostredníctvom Webu s 2Checkout alebo MyCommerce, tieto dve riešenia nákupu tretích strán implementujú spracovanie osobných údajov nasledovne:

1.1.1 Zhromaždené osobné údaje

Pokiaľ ide o toto spracovanie, 2Checkout a MyCommerce zhromažďujú nasledujúce osobné údaje prostredníctvom formulárov zhromažďovania v procese objednávania alebo v iných procesoch.

  • Informácie o objednávke, ako sú napríklad zakúpené produkty, dátum a výška objednávky;
  • Informácie o platbe, ako sú informácie o kreditnej karte (typ, číslo, dátum exspirácie, bezpečnostný kód CVV) / informácie o debetnej karte alebo iné informácie o platbe / fakturácii.
  • Vaše sériové číslo produktu;
  • Obsah komunikácií so zákazníckou podporou.

1.1.2 Účel a právny základ spracovania

Spoločnosť Datakit používa informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, na tieto účely:

Aby spoločnosť Datakit poskytla používateľovi objednaný produkt (výrobky);

Na splnenie zmluvy, ktorej je Užívateľ zmluvnou stranou, sú v súlade s článkom 6.1.b GDPR a zozbierané údaje potrebné na to, aby Datakit identifikoval a vyúčtoval užívateľovi a naúčtoval číslo svojej platobnej karty;

Na overenie vašej totožnosti a poskytnutie zákazníckeho servisu alebo podpory;

Analyzujte svoje používanie našich webových stránok a produktov, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako sa používajú, aby sme mohli vylepšiť naše služby a skúsenosti používateľov a zapojiť a udržať používateľov.

1.2 Súbory cookie a sledovače

Keď používateľ konzultuje webovú stránku alebo aplikáciu, spoločnosť Datakit implementuje do zariadenia používateľa súbory cookie a iné sledovače.

Používame službu Google Analytics, webovú analýzu od spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa cookies, aby bolo možné analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Informácie o vašom používaní našich webových stránok, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom. Predtým, ako k tomu dôjde, však spoločnosť Google skráti a anonymizuje vašu IP adresu (proces anonymizácie IP spoločnosti Google), ak sa nachádza v členskom štáte Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá adresa IP sa prenesie na server Google v USA a uloží sa tam iba vo výnimočných prípadoch.

Táto anonymizácia zaisťuje, že vašu IP adresu nemožno sledovať späť k vám. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby mohla zostavovať správy o činnostiach webovej stránky pre spoločnosť Aiseesoft a poskytovať ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť na tretie strany, ak to pripadá do úvahy, ak to vyžaduje zákon alebo ak spoločnosť Google uzavrie s tretími stranami zmluvy o spracovaní takýchto údajov. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k iným údajom spoločnosti Google. Používaním našej webovej stránky výslovne súhlasíte so zhromažďovaním a uchovávaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Máte tiež možnosť zabrániť spoločnosti Google v získavaní a spracovávaní údajov generovaných súbormi cookie a údajov týkajúcich sa vášho používania našej webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača poskytovaného spoločnosťou Google.

2. Kontaktovanie spoločnosti Datakit

Ak sa užívateľ potrebuje z akéhokoľvek dôvodu obrátiť na spoločnosť Datakit (vrátane uplatňovania akýchkoľvek svojich práv v súvislosti s ochranou údajov, ako je uvedené vyššie), kontaktujte podporu@ios-data-recovery.com.

Spoločnosť Datakit bude konať na základe požiadaviek používateľa a bude poskytovať informácie bezplatne, s výnimkou prípadov, keď sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (najmä z dôvodu ich opakujúcej sa povahy). V takom prípade môže spoločnosť Datakit účtovať primeraný poplatok (berúc do úvahy administratívne náklady spojené s poskytnutím informácie alebo oznámenie alebo podniknutie požadovaných krokov), alebo odmietajú vyhovieť žiadosti.